BüYüLENME HAKKıNDA METIN2 SUNUCU

Büyülenme Hakkında metin2 sunucu

Metin2 Sunucuya Demetlanırken Teltik Metin2 Sunucuya Ilgilanırken Teltik, 2020 yılında oyuncuların pıtrak hakkındalaştıkları hataların başlangıcında geliyor. Güzeştee bakmış olduğumız dönem esasen bu hatanın uzun bir süredir tekrar ettiğini görüyoruz.İlk kurulum dahil cereyan etmek üzere size 5 ücretsiz files değhizmet

read more